Список аспирантов (на 1 августа 2019 года)


# Ф.И.О. Дата зачисления Срок окончания Шифр специальности Научный руководитель
1 Иванова Анна Владимировна 01.09.2014, пр. 108-а от 31.07.2014 (ак.отп.: с 01.01.2018 по 31.12.2018 (24.12.2018) - приказ №29-А от 06.12.2017, приказ №29-А от 24.12.2018, ак.отп.: с 17.06.2019 по 28.07.2020 - приказ №8-А от 17.06.2019) 31.08.2020 09.06.01 / 05.13.11 Грибова В.В., д.т.н.
2 Белавенцева Анжелика Вадимовна 01.10.2015, пр. 178-а от 30.09.2015 30.09.2019 03.06.01 / 01.04.21 Ромашко Р.В., д.ф.-м.н.
3 Леонтьев Денис Васильевич 01.09.2015, пр. 125-а от 03.08.2015 31.08.2019 09.06.01 / 05.13.11 Харитонов Д.И., к.т.н.
4 Мицай Евгений Викторович 01.09.2015, пр. 125-а от 03.08.2015 31.08.2019 03.06.01 / 01.04.21 Витрик О.Б., д.ф.-м.н.
5 Яцко Дмитрий Сергеевич 01.09.2015, пр. 125-а от 03.08.2015 31.08.2019 01.06.01 / 01.02.04 Дудко О.В., к.ф.-м.н.
6 Горностаев Игорь Вячеславович 01.10.2016, пр. 19-А от 20.09.2016 30.09.2020 15.06.01 / 05.02.05 Филаретов В.Ф., д.т.н.
7 Горшков Сергей Александрович 01.09.2016, пр. 15-А от 01.08.2016 31.08.2020 01.06.01 / 01.02.04 Ковтанюк Л.В., д.ф.-м.н.
8 Субботин Евгений Юрьевич 01.09.2016, пр. 15-А от 01.08.2016 31.08.2020 03.06.01 / 01.04.10 Горошко Д.Л., д.ф.-м.н.
9 Лагунова (Тимошишина) Алина Дмитриевна 01.09.2016, пр. 15-А от 01.08.2016 (ак.отп.: с 29.12.2016 по 31.08.2017, приказ №23-А от 29.12.2016, приказ №18-А от 30.08.2017) 31.08.2021 09.06.01 / 05.13.01 Абрамов О.В., д.т.н.
10 Толстоногова (Бирюкова) Юлия Сергеевна 01.09.2017, пр. 16-А от 01.08.2017 31.08.2021 03.06.01 / 01.04.21 Майор А.Ю., д.т.н.
11 Костянко Артём Андреевич 01.09.2017, пр. 16-А от 01.08.2017 31.08.2021 15.06.01 / 05.02.05 Филаретов В.Ф., д.т.н.
12 Леонов Андрей Александрович 01.09.2017, пр. 16-А от 01.08.2017 31.08.2021 03.06.01 / 01.04.21 Вознесенский С.С., д.ф.-м.н.
13 Мараров Всеволод Витальевич 01.09.2017, пр. 16-А от 01.08.2017 31.08.2021 03.06.01 / 01.04.10 Зотов А.В., чл.-корр. РАН
14 Беленев Сергей Алексеевич 01.10.2017, пр. 22-А от 25.09.2017 30.09.2021 09.06.01 / 05.13.11 Чипулис В.П., д.т.н.
15 Колмогоров Алексей Васильевич 01.10.2017, пр. 22-А от 25.09.2017 30.09.2021 09.06.01 / 05.13.11 Грибова В.В., д.т.н.
16 Шишкин Александр Владимирович 01.10.2017, пр. 22-А от 25.09.2017 30.09.2021 01.06.01 / 01.02.04 Ковтанюк Л.В., д.ф.-м.н.
17 Шинкаренко Евгений Анатольевич 01.09.2018, пр. 18-А от 01.08.2018 31.08.2022 15.06.01 / 05.02.05 Филаретов В.Ф., д.т.н.
18 Шурыгин Артем Владимирович 01.09.2018, пр. 18-А от 01.08.2018 31.08.2022 09.06.01 / 05.13.18 Девятисильный А.С., д.т.н.